Complexe zorg

De laatste jaren zijn zorgvragen steeds complexer geworden. Zorgverleners krijgen steeds meer te maken met een complexe zorgvraag waarbij een specialistische behandelwijze vereist is. Binnen de Complexe Zorg is het belangrijk dat de begeleidingsstijl consistent doorgevoerd wordt, en dat de behandeling die verleend wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd. De Complexe Zorg is een dynamisch werkveld, zo is elke dag anders en staat het behandelteam samen sterk.

Ik zoek personeel
Vacatures in de Complexe zorg

Wat is Complexe Zorg

Op een complexe zorgvraag kan geen simpel antwoord gegeven worden. Wanneer een cliënt meerdere ziektebeelden heeft, zoals gedragsproblematiek, wordt er gekeken welke behandeling op het moment wordt geboden. Daarna wordt er gekeken of deze aansluit bij de problematiek. Hier komt veel bij kijken. In het werkveld van de Complexe Zorg worden de hulpverleners bijgestaan door gedragswetenschappers die de kwaliteit van de zorg door middel van maatwerk verbeteren. Wanneer er sprake is van meerdere aandoeningen die moeilijk zijn vast te stellen, zijn er soms meerdere behandelplannen nodig. Binnen de Complexe Zorg is maatwerk het uitgangspunt.

Maatwerk Complexe Zorg

Bij gedragsproblematiek weet een cliënt soms even niet wat hij of zij wil. De begeleider is dan een stabiele factor voor de intensieve zorgvraag die de cliënt op dat moment heeft. Hulpverleners in de Complexe Zorg hebben een onvoorwaardelijke band met de cliënten. De begeleiding wordt afgestemd op de behoefte en draagkracht van de cliënt. Zo kan de begeleiding individueel zijn en heeft de begeleider Complexe Zorg alle aandacht nodig voor de begeleiding van de cliënt, ook wel 1 op 1 begeleiding genoemd. 

Geef uw zorgen uit handen

Breed netwerk zorgpersoneel

Kwalificaties

BHV

Medicatie

VOG

Inenting Hepatitis B

ABU en NEN 4400-1

Onze certificaten

Vacatures Complexe Zorg

Ben jij breed georiënteerd? Voel jij je geroepen om je te ontwikkelen in de Complexe Zorg?
Reageer hieronder op de vacatures Complexe Zorg en Specialistische Hulpverlening: