Gehandicaptenzorg

In de Gehandicaptenzorg wordt zorg, ondersteuning en begeleiding geboden aan cliënten met een beperking. Er zijn verschillende soorten functiebeperkingen, zoals lichamelijke beperkingen, zintuiglijke beperkingen en verstandelijke beperkingen. Vaak hebben cliënten in de Gehandicaptenzorg een achterstand in cognitieve, sociaal-emotionele of lichamelijke ontwikkeling. Een begeleider in de gehandicaptenzorg ondersteunt de cliënt hierbij.

Ik zoek personeel
Vacatures in de Gehandicaptenzorg

Wat is Gehandicaptenzorg

Doordat er veel verschillende soorten beperkingen zijn, die ook in ernst variëren, wordt er op verscheidene manieren zorg verleend in de Gehandicaptenzorg. Die zorg varieert van licht tot intensief.
Cliënten met een zeer ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking gaan vaak in een zorginstelling wonen. Hier kunnen zij de zorg ontvangen die zij nodig hebben. 

De cliënten

Van een licht verstandelijke beperking tot een ernstig lichamelijke beperking, binnen de Gehandicaptenzorg lopen de zorgvragen ver uiteen. Elke cliënt heeft een eigen beperking en is op zijn of haar manier afhankelijk van de zorgverlener. Deze afhankelijkheid kan heel direct zijn. Een voorbeeld hiervan is het ondersteunen bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Ook wordt binnen de Gehandicaptenzorg de cliënt gestimuleerd om veel zelf te proberen zodat de zelfredzaamheid van de cliënten verbeterd wordt. Daarnaast is ondersteunen bij de vrijetijdsinvulling een van de taken die de zorgverlener in de Gehandicaptenzorg heeft. De zorgverlener biedt dan een activiteitenprogramma aan waarmee de cliënt wordt geprikkeld om zichzelf te ontwikkelen.

Geef uw zorgen uit handen

Breed netwerk zorgpersoneel

Kwalificaties

BHV

Medicatie

VOG

Inenting Hepatitis B

ABU en NEN 4400-1

Beroepen in de Gehandicaptenzorg

De beroepen in de Gehandicaptenzorg zijn divers. Er zijn verschillende begeleidende functies (zoals woonbegeleider), uitvoerende functies (zoals activiteitenbegeleider) en beide functies op locatie (zoals ambulant begeleider). Voor de beste zorg in de Gehandicaptenzorg, werk je samen in een team van Gedragsdeskundigen, Verpleegkundigen en andere specialisten.
Zo is er de functie Pedagogisch medewerker Gehandicaptenzorg. Deze Pedagoog staat mensen met een beperking bij om zichzelf zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Daarbij werkt de Pedagoog samen met de mensen in de omgeving van de cliënt, zodat de cliënt in een optimale omgeving verkeert om zich te ontwikkelen.

Ook als begeleider in de Gehandicaptenzorg voer je verschillende taken uit, en heb je met verschillende partijen en cliënten te maken. Hierom zijn er verschillende niveaus:

Begeleider A Gehandicaptenzorg
Dit is een uitvoerende functie voor de beginner in de Gehandicaptenzorg. Een Begeleider A Gehandicaptenzorg is meestal een startersfunctie, waarbij de minste verantwoordelijkheid binnen de werkomgeving gedragen wordt. Deze functie wordt o
ok wel Helpende Gehandicaptenzorg genoemd.

Begeleider B Gehandicaptenzorg
De Begeleider B in de Gehandicaptenzorg houd zich bezig met het begeleiden van cliënten binnen de werkomgeving. Een greep uit de functies hiervan zijn Verpleegkundige Gehandicaptenzorg, Verzorgende IG Gehandicaptenzorg en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg.

Begeleider C Gehandicaptenzorg
De Begeleider C houdt zich bezig met achtergrondtaken en onderhoudt het netwerk van de cliënten. Ook houdt de Begeleider C zich bezig met het schrijven van de ontwikkelingsplannen en wordt er toezicht gehouden op de mate waarin de begeleidingsstijl wordt aangehouden.

Hoe hoger het niveau, hoe meer verantwoordelijkheden de begeleider draagt en hoe meer taken diegene uitvoert. Op deze manier krijgt de cliënt de juiste hulp. Een vast gezicht is prettig voor de cliënt. Daarom is detachering in de Gehandicaptenzorg een goede keuze voor zorginstellingen die vaste gezichten rond willen hebben lopen, zonder alle werkgeversrisico’s te dragen.

Onze certificaten

Vacatures in de Gehandicaptenzorg

Ben jij geïnteresseerd in werken in de Gehandicaptenzorg?
Reageer op de vacatures Gehandicaptenzorg hieronder: