GGZ Geestelijke gezondheidszorg

We vinden het vaak vanzelfsprekend dat we mentaal gezond zijn, toch geldt dit niet voor iedereen. Bijna de helft van alle mensen in Nederland krijgt ooit te maken met een psychische aandoening. Binnen de Geestelijke gezondheidszorg, of GGZ, wordt per cliënt gekeken naar de psychiatrische problematiek die iemand heeft. Zo lijden veel Nederlanders aan een persoonlijkheidsstoornis, depressie, of angst- en paniekstoornis. Binnen de GGZ wordt per cliënt gekeken naar de juiste behandeling en wordt de nadruk gelegd op preventieve basis.

Ik zoek personeel
Vacatures in de GGZ

Wat is GGZ

De Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) houdt zich bezig met de psychische gezondheid van mensen. In de GGZ doet men onderzoek, streeft men ernaar psychisch aandoeningen te voorkomen, en is de kennis in huis om psychische problemen te behandelen en genezen.

Psychische aandoeningen variëren in soort en in ernst, hierom zijn verschillende zorgtypen mogelijk. Cliënten kunnen terecht bij de basis-ggz (meer generalistische zorg), gespecialiseerde zorg (hiervoor is de verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig), of hoog specialistische zorg (hier kunnen cliënten met bijvoorbeeld meer complexe aandoeningen terecht). Ook is spoed-ggz mogelijk als een aandoening acuut is of iemand een aanval heeft.

Cliënten in de GGZ

Zorg bieden in de GGZ betekent te maken hebben met verschillende soorten cliënten. Mensen in alle leeftijden komen voorbij, en de complexiteit, oorzaak en het achtergrondverhaal (zoals verslaving of misbruik) van de aandoening is altijd weer anders. Hierom worden sommige cliënten wel opgenomen en andere niet. Opname gebeurt meestal vrijwillig, maar het komt voor dat mensen onder dwang worden opgenomen. Bij zulke opnamen belanden cliënten in een psychiatrische instelling. Hier wordt vierentwintig uur per dag zorg geboden door personen die de functie bekleden van Pedagogisch Hulpverlener GGZ, Verpleegkundige GGZ, Verzorgende IG GGZ en iemand met de achtergrond Social Work in de GGZ.

Geef uw zorgen uit handen

Breed netwerk zorgpersoneel

Kwalificaties

BHV

Medicatie

VOG

Inenting Hepatitis B

ABU en NEN 4400-1

Beroepen in de GGZ

In psychiatrische instellingen wordt dag en nacht zorg geboden aan cliënten, waardoor medewerkers te maken hebben met onregelmatige diensten en nachtdiensten. Verder werken veel professionals samen in GGZ-instellingen om cliënten de juiste zorg te kunnen bieden; zoals een Verpleegkundige GGZ, Verzorgende IG GGZ, psychologen, psychiaters en gedragswetenschappers. Als je in de GGZ werkt kijk je niet op van onverwachte situaties. Zo kan iemand een aanval of uitbarsting krijgen, en een hulpverlener proberen aan te vallen. Hulpverleners zijn getraind om met dit soort situaties om te gaan. Ook komen bijzonder mooie gebeurtenissen voor, zoals wanneer iemand na opname volledig hersteld is en naar huis mag.

Onze certificaten

Vacatures in de GGZ

Wil jij graag bijdragen aan de geestelijke gezondheid van mensen?
Reageer hieronder op de GGZ-vacatures: