Specialistische zorg in praktijk

Wanneer generalistische zorg (eerstelijnszorg) niet voldoende is, wordt een patiënt doorverwezen naar specialistische zorg (tweedelijnszorg). Het kan hierbij gaan om een patiënt met fysieke klachten, maar ook de geestelijke gezondheidszorg biedt specialistische zorg. Na de doorverwijzing is een medisch specialist verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het onderzoek en het behandelplan, maar er komen meer specialisten bij kijken om de juiste zorg te kunnen bieden. De arts wordt ondersteund door onder anderen verpleegkundig specialisten.

Ik zoek personeel
Vacatures Specialistische zorg

Wat is specialistische zorg

De eerste stap bij klachten is generalistische zorg, maar wanneer deze zorg niet afdoende is wordt overgegaan op specialistische zorg, bijvoorbeeld Jeugdhulpplus. Dit is hulp voor jongeren met ernstige gedrag- en opvoedingsproblemen. Deze problemen zijn van zo’n ernstige aard dat ze van de rechter gesloten behandeld moeten worden om te verzekeren dat de jongere de zorg krijgt en zich er niet aan onttrekt. Met Jeugdzorgplus krijgt de jongere specialistische hulp met als doel dat de jongere succesvol terugkeert in de maatschappij. Begeleiders en hulpverleners moeten sterk in hun schoenen staan in de specialistische zorg, want de jongeren kunnen agressief reageren. Zorgwaarts levert specialisten die hier goed mee om kunnen gaan en de specialistische zorg kunnen bieden die de jongere nodig heeft.

Specialistische GGZ

Ook voor de geestelijke gezondheid bestaat er specialistische zorg: specialistische GGZ. Wanneer een patiënt zwaardere psychische problemen heeft, of de problemen van complexe of ernstige aard zijn, is het mogelijk dat de generalistische GGZ (eerstelijns GGZ) de benodigde behandeling niet kan bieden. In dat geval wordt de patiënt doorverwezen naar de tweedelijns GGZ, de specialistische GGZ. Deze zorg wordt geboden door psychiaters en psychologen, maar ook de begeleiding van een gespecialiseerde verpleegkundige (ambulante zorg) komt veel voor. Verpleging is veelal noodzakelijk doordat aandoeningen ervoor kunnen zorgen de zelfredzaamheid van een cliënt achteruit gaat.

Geef uw zorgen uit handen

Breed netwerk zorgpersoneel

Kwalificaties

BHV

Medicatie

VOG

Inenting Hepatitis B

ABU en NEN 4400-1

Cliënten in de specialistische zorg

Vanwege de diversiteit aan specialismen kom je veel verschillende cliënten tegen in de specialistische zorg. Zo wordt in de specialistische jeugdzorg met jongeren gewerkt, kom je in de specialistische GGZ-cliënten met heftige psychische of psychiatrische problemen tegen, maar kun je ook met cliënten met een verstandelijke beperking werken. En alle problemen en aandoeningen van cliënten verschillen weer in oorzaak, aard en uiting, waardoor je met verschillende behandelplannen te maken hebt. Vanwege de specifieke klachten in de specialistische zorg zal er altijd oog zijn voor de unieke situatie van de patiënt.

Beroepen in de specialistische zorg

Zo talrijk als de specialismen zijn, zo divers zijn de beroepen in de specialistische zorg. Van verpleegkundig specialisten tot woonbegeleiders jeugdzorgplus en maatschappelijk werkers, er komen veel meer beroepen bij kijken naast dat van de medisch specialist. Alleen dan kan de juiste zorg worden geboden aan de patiënt. Er wordt veelal in een team gewerkt met mensen met verschillende beroepen, om samen de juiste specialistische zorg te kunnen bieden die een patiënt nodig heeft. Dit maakt werken in de specialistische zorg dynamisch en divers.

Onze certificaten

Vacatures specialistische zorg

Ga jij graag de uitdaging aan om cliënten in de tweedelijnszorg te helpen? Deins jij niet weg voor een complexere hulpvraag? Bekijk hieronder de openstaande vacatures voor specialistische zorg: