Personeel binnen de jeugdzorg

Zorgwaarts is specialist in het uitzenden en detacheren van personeel binnen de Jeugdzorg. Wij van Zorgwaarts zijn actief binnen elke vorm van Jeugdzorg, en in iedere mate van complexiteit van de problematiek. Kinderen en jongeren zijn een kwetsbare doelgroep en bij Zorgwaarts vinden we het bijzonder belangrijk dat zij de zorg krijgen die ze verdienen. Om dit te bereiken stellen de Jeugdzorg professionals die Zorgwaarts uitzendt, en/of detacheert, het belang van de jongere centraal.

Ik zoek personeel

Onze Jeugdzorg interim hulpverleners zijn multifunctioneel

Kinderen en jongeren kampen met problemen die variëren van eenzaamheid tot psychiatrische aandoeningen. Jeugdhulpverleners kijken naar het kind en naar zijn of haar omgeving, om het totaalplaatje te zien en zo de juiste hulp te kunnen bieden. Dit houdt in dat een hulpverlener in de Jeugdzorg zowel met de jongere als met bijvoorbeeld familieleden en docenten het contact aangaat. En omdat het kind juist in deze moeilijke periode stabiliteit nodig heeft, is het belangrijk dat de betrokken hulpverlener een vast gezicht is. Dit maakt Zorgwaarts mogelijk met detachering in de Jeugdzorg.

Onze medewerkers in de Jeugdzorg zijn getraind

Medewerkers in de Jeugdzorg moeten stevig in hun schoenen kunnen staan, aangezien jeugd kan kampen met complexe problematiek. Ook de omgeving wordt betrokken bij het behandelplan, wat in sommige gevallen een uitdaging kan zijn. Situaties kunnen zelfs zo uit de hand lopen dat een kind uit huis geplaatst moet worden, en Jeugdzorg medewerkers zullen in zo’n situatie het kind extra bij moeten staan. Zorgwaarts biedt medewerkers Jeugdzorg die getraind zijn om in alle omstandigheden hulp te kunnen verlenen. Daarbij zorgt detachering in de Jeugdzorg ervoor dat de zorgverlener langere tijd beschikbaar is voor uw zorginstelling.

Geef uw zorgen uit handen

Breed netwerk zorgpersoneel

Kwalificaties

BHV

Medicatie

VOG

Inenting Hepatitis B

ABU en NEN 4400-1

Jeugdzorgmedewerkers voor thuishulp of in een instelling

Jeugdzorgmedewerkers kunnen bij een cliënt thuishulp bieden, of in een instelling hulpverlenen. Zorgwaarts kijkt naar uw zorginstelling en vindt de juiste medewerkers Jeugdzorg voor u. Onze medewerker Jeugdzorg zal een match zijn met uw zorginstelling, zal bekwaam hulpverlenen, en de cliënten met een warm hart benaderen. Ook in complexe situaties en met zware problematiek zullen de medewerkers Jeugdzorg die Zorgwaarts levert inzien welke zorg nodig is en welke stappen er gezet moeten worden. In ad hoc situaties en voor een langere periode: Zorgwaarts vindt voor u geschikte medewerkers Jeugdhulp.

Onze certificaten