Jeugdzorg

Jeugdzorg is precies wat het woord zegt: zorg voor de jeugd. Kinderen en jongeren verdienen het om in een veilige omgeving op te kunnen groeien, maar helaas is dat niet altijd mogelijk. Zo kan een onstabiele of onveilige thuissituatie ertoe leiden dat een jongere kampt met een depressie. Jeugdzorg biedt in alle gevallen de hulp die het kind of de jongere nodig heeft.

Ik zoek personeel
Vacatures in de Jeugdzorg

Wat is Jeugdzorg

Jeugdzorg is zorg voor jongeren tot achttien jaar. In sommige gevallen wordt bepaald dat de hulpverlening van Jeugdzorg wordt voortgezet nadat een cliënt achttien is geworden. Er zijn verschillende vormen van Jeugdzorg beschikbaar. Zo kan er thuis bij de jongere hulp worden geboden, of kan een cliënt opgenomen worden in een instelling bijvoorbeeld als er sprake is van problemen in het gezin. Ook is er Jeugdzorg beschikbaar voor jongeren met een beperking. Meestal is de zorg vrijwillig, maar een enkele keer wordt het opgelegd door een kinderrechter. Dit wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Cliënten in de Jeugdzorg

Binnen de Jeugdzorg staat het belang van de jongere centraal. Wanneer een cliënt problemen ondervind heeft diegene recht op hulp, daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen individuele problemen of een gezinssituatie. In sommige gevallen is Jeugdzorg nodig wanneer de thuissituatie onstabiel is, in andere gevallen is een kind eenzaam of lijdt het aan een psychiatrische aandoening. Situaties kunnen zo uit te hand lopen dat een kind dreigt te ontsporen of uit huis geplaatst moet worden. In al deze gevallen biedt Jeugdzorg hulp. En omdat een kind stabiliteit nodig heeft, zijn vaste gezichten in zo’n situatie cruciaal. Hierom is tegenwoordig detachering in Jeugdzorg een veelgemaakte keuze, omdat zorginstellingen het voordeel van vaste invallers hebben zonder de nadelen van alle arbeidsrechtelijke risico’s te dragen.

Geef uw zorgen uit handen

Breed netwerk zorgpersoneel

Kwalificaties

BHV

Medicatie

VOG

Inenting Hepatitis B

ABU en NEN 4400-1

Beroepen in de Jeugdzorg

De verschillende problemen en omstandigheden in de Jeugdzorg maken dat er uiteenlopende beroepen in deze branche zijn. Zo is een Pedagoog Jeugdzorg verantwoordelijk voor hulp en zorg aan jongeren en gezinnen. Zij kijken naar de jongeren zelf, en naar het sociale netwerk waar zij in opgroeien. Verder zijn er beroepen als Persoonlijk begeleider jeugdzorg, Gezinshuisouder, Ambulant hulpverlener, en nog veel meer. De hulpverlening varieert van heel licht tot zeer intensief en hebben raakvlakken met de Geestelijke gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg. In alle beroepen binnen Jeugdzorg draag je bij aan de veilige omgeving en ontwikkeling van een jongere, wat dit werk enorm waardevol maakt.

Onze certificaten

Vacatures in de Jeugdzorg

Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren?
Reageer hieronder op de vacatures Jeugdzorg: