Personeel in de Ouderenzorg

Zorgwaarts is specialist in het uitzenden en detacheren van personeel in de Ouderenzorg. Onze gemotiveerde en flexibele medewerkers versterken uw zorgteams in de Ouderenzorg en Geriatrie. In de Ouderenzorg draagt personeel eraan bij om de levenskwaliteit van ouderen zo hoog mogelijk te houden. Daarom zijn de werkzaamheden van bijvoorbeeld een begeleider in de Ouderenzorg zo ingericht dat ze inspelen op de praktische en/of emotionele behoeftes van de cliënt.

Ik zoek personeel

Van specialistisch Ouderenzorg personeel tot een hbo-v verzorgende IG

Doordat ouderen tegenwoordig graag zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen is het werk van personeel in de Ouderenzorg de laatste jaren veranderd. Zo zal in de Ouderenzorg een maatschappelijk werker tegenwoordig vaak bij de cliënt thuis zorg verlenen, en mede daardoor een persoonlijke band opbouwen met de cliënt. Ouderenzorg vraagt om rust, geduld, en een warm hart, en de medewerkers Ouderenzorg van Zorgwaarts beschikken over deze kernwaarden. Van een specialist Ouderenzorg tot een hbo-v verzorgende IG, Zorgwaarts stelt warm en bekwaam personeel ter beschikking voor uw cliënten.

Specialisten Geriatrie en maatschappelijk werkers in de Ouderenzorg

Op de afdeling Geriatrie kampen cliënten vaak met meerdere aandoeningen. De specialisten Geriatrie van Zorgwaarts gaan hier goed mee om. Een Geriatrie specialist heeft de juiste opleiding en achtergrond om deze verschillende aandoeningen te behandelen. En onze specialisten Geriatrie dragen hun cliënten een warm hart toe. Want juist bij ouderen is het persoonlijke contact, en daarmee de persoon die aan het werk is, belangrijk voor de cliënt. Een maatschappelijk werker van Zorgwaarts die op uw afdeling Geriatrie aan de slag gaat zal zorg met een warm hart.

Geef uw zorgen uit handen

Breed netwerk zorgpersoneel

Kwalificaties

BHV

Medicatie

VOG

Inenting Hepatitis B

ABU en NEN 4400-1

Ouderenzorg detachering

Vanwege de persoonlijke band die medewerkers in de Ouderenzorg opbouwen met hun cliënten is Ouderenzorg detachering vaak een geschikte oplossing. Zo zien de cliënten een vast gezicht, en hoeven zij niet telkens te wennen aan een nieuw persoon in hun huis of aan hun bed. Zorgwaarts stelt voor zowel de Ouderenzorg als de Geriatrie – en voor alle verschillende functies binnen die gebieden – bekwaam en flexibel personeel ter beschikking. Zorgwaarts vult uw zorgteam aan met personeel dat kijkt naar de wensen en behoeften van de ouderen.

Onze certificaten